Udruženje BONO VIDO je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano  radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  podizanja sveobuhvatnog nivoa saznanja i svesti o bolestima oka, kao i pružanje organizovane podrške obolelim licima. Jedan od ciljeva udruženja je edukacija članova i šire javnosti o aktivnostima za prevenciju vezano za rano otkrivanje bolesti  oka. Omogućava svojim članovima i široj javnosti bliže upoznavanje  sa bolestima, uzrocima njihovih nastajanja, načinima lečenja i terapijom, kao i pružanje organizovane podrške obolelim licima.

Planovi udruženja su  da putem elektronskih i   štampanih medija, informišu  i edukuju pacijente iz oblasti oftalmologije. Da ostvari saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i organizacijama u pogledu ostvarivanja svoji ciljeva. Da organizuje  savetovanja, seminare,radinoce, tribina za pacijente i lekare iz oblasti oftalmologije, u pogledu edukacije i informisanosti pacijenata. Plan udruženja je i da zajedno sa lekarima oftalmolozima prati najnovijia svetska dostignuća, najsavremenija sredstava, metode i terapije koje se primenjuju u oftalmologiji, i da takva saznanja predoči nadležnim institucijama i na taj način omogući pacijentima u Srbiji najsavremenije lečenje.

Na osnovu izveštaja Svetske zdravstvene organizacije iz 2019 godine u svetu od bolesti oka boluje 2,2 milijarde ljudi.
Najčeće bolesti oka su refraktivne greške oka : miopija (kratkovidost), hipermetropija (dalekovidost) i astigmatizam.
Jedan od zabrinjavajućih podataka je da od bolesti miopije boluje 312 miliona pacijenata mlađih od 19 godina.
Ništa bolji izveštaji nisu ni u pogledu senilne degeneracija makule od koje boluje 196 miliona pacijenata,  dijabetičke
retinopatije 146 miliona,  od glaukom 76 miliona pacijenata.

Urađene su studije gde se očekuje porast u broju pacijenata u periodu od 2020-2030 :

Senilna degeneracija makule:
2020. – 196 miliona pacijenta
2030. – 243 miliona pacijenata

Glaukom:
2020. – 76 miliona pacijenata
2030. – 95 miliona pacijenata

Degeneracija makule

Makuladegeneration-by-RalfR2

Glaukom

1530-1

Dijabetička retinopatija

PDR_retuT

Astigmatizam

astigmatism-causes-symptoms-astigmatism-test-treatment-explained-920x425