Upoznajte tim naših Doktora saradnika koji su prepoznali i podržali ciljeve i važnost udruženja

Kao što je već rečeno na stranici “O nama” naše udruženje je neprofitna organizacija. Svi saradnici udruženja su tu iz najbolje namere da pomognu i podrže rad udruženja a samim tim da svi zajedno pokušamo da pomognemo svakom pojedincu u borbi za što kvalitetnije lečenje i ozdravljenje. Dugujemo veliku zahvalnost svim našim saradnicima.

Prof. Dr. Dijana Risimić
Specijalista oftalmolog, Doktor medicinskih nauka
Specijalista oftalmologije iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije i privatnoj praksi.
Detaljnije
Dr Bojan Kalezić
Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije
Dnevna bolnica za vaskularna oboljenja i dijabetes – medikalna retina
Dr Jasmina Jakšić
Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije
Dnevna bolnica za vaskularna oboljenja i dijabetes – medikalna retina
Kl. Ass. Dr Jelena Karadžić
Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije
Dnevna bolnica za vaskularna oboljenja i dijabetes – medikalna retina
Dr Miroslav Jeremić
Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije
Dnevna bolnica za vaskularna oboljenja i dijabetes – medikalna retina

Ukoliko se na bilo koji način bavite oblašću oftalmologije i mislite da možete i želite
da podržite rad udruženja kontaktirajte nas putem email adrese u nastavku:
saradnici@bonovido.rs