Prof. Dr. Dijana Risimić
Načelnik odeljenja za medical retinu Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije i asistent na predmetu Oftalmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalista oftalmologije iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije i privatnoj praksi.

Obrazovanje

Medicinski fakultet u Beogradu (1996), specijalistički ispit iz oftalmologije (2000), magistarski rad (2010) i doktorat (2016)

Usavršavanja

Univerzitetska očna klinika Ljubljana
Universitetska očna klinika, Solun, Grčka, 2007

Radovi

Autor i koautor u brojnim medicinskim radovima.

Član udruženja

Srpsko lekarsko društvo
Udruženje oftalmologa Srbije

Polje rada

  • Dijabetička retinopatija
  • Bolesti žute mrlje (macule)
  • Laser fotokoagulacija
  • Anti VEGF injekcija
  • Senilna degeneracija makule