Dijabetes je jedan od vodećih uzroka slabljenja ili gubitka vida kod radno sposobne populacije u svetu. Broj obolelih od dijabetesa raste i očekuje se 600 miliona obolelih do 2035 godine.  Od 422 miliona obolelih od dijabetesa, 21 milion obolelih ima DME.  Važno je znati da promene na oku koje izaziva dijabetes ne bole, a simptomi se pojavljuju tek u poodmaklim fazama bolesti. Iz tog razloga je jako važno periodično obavljati oftalmološke preglede.

Dijabetična retinopatija je jedna od komplikacija dijabetesa. Dolazi do oštećenje unutrašnjeg sloja oka — mrežnjače (retine). Dijabetes je oboljenje koje pogađa male krvne sudove.

Glavni simptom dijabetičke retinopatije je slabljenje vida. U početku se ništa ne može primetiti, sve dok bolest ne uznapreduje. Neki od simptoma koji se u ozbiljnijoj fazi bolesti mogu javiti su:

– Pogoršanje centralnog vida (pacijent primeti dok čita)
– Zamagljen vid
– Gubi se deo vidnog polja usled krvavljenja u oku
– Smanjenje noćnog vida
– Tamne mrlje ispred očiju

Povišen šećer oštećuje krvne sudove u mrežnjači, što za posledicu ima otok (edem) mrežnjače.U kasnijim fazama bolesti mrežnjača je nedovoljno snabdevena krvlju pa se zbog toga stvaraju novi krvni sudovi koji su trošni i lako pucaju pa dolazi do krvarenja u oku (hemoftalmus). Kada dođe do pucanja krvnih sudova dolazi do  naglog pada vida.Ukoliko se ne leči može doći do odvajanja retine, što je veoma komplikovano za lečenje.

Lečenje dijabetičke retinopatije može zaustaviti ili usporiti gubitak vida koji se nepovratno javlja kada je mrežnjača oštećena.Nemoguće je u potpunosti se izlečiti, tako da postoji mogućnost da će vam za nekoliko godina biti potrebna još jedna operacija.Postoji nekoliko vrsta lečenja, a koja će odgovarati vama određuje lekar u zavisnosti od težine vašeg stanja.

Lasersko lečenje se obavlja u ranim fazama bolesti kada nema mnogo novostvorenih krvnih sudova ili kada je zahvaćena žuta mrlja.Cilj ove opearcije je sprečavanje nastanka novih nekvalitetnih krvnih sudova i pojave krvarenja iz već nastalih krvnih sudova.

Vitrektomija predstavlja jednu od najsloženijih operacija na oku. Ukoliko je krv iz oštećenih krvnih sudova dospela na mrežnjaču ili staklasto telo, radi se vitrektomija, odnosno uklanja se staklasto telo i vid se obnavlja.Osim posebnih  instrumenata koji se primenjuju često se tokom operacije koristi i laserski tretman mrežnjače.

Lekovi u vidu injekcija iz anti-VEGF grupe lekova kojise  daju u staklasto telo kroz beonjaču oka kako bi se smanjilo stvaranje krvnih sudova i otok oko njih. Jedna od čestih indikacija za ovu vrstu terapije je dijabetička makulopatija.