BONO VIDO
Udruženje pacijenata oftalmologije

Kapetana Deroka 8, Sremčica, Srbija
+381 64 8040 203

Podaci za identifikaciju

PDF_file_icon.svg

Žana Šibul
Predsednica udruženja

+381 64 8040 203

Vladimir Šibul
Potpredsednik udruženja

Ivona Šibul
Osnivač udruženja

Sara Šibul
Osnivač udruženja

Vladimir Tomašević
Administrator udruženja

BONO VIDO
Udruženje pacijenata oftalmologije

Kapetana Deroka 8, Sremčica, Srbija
+381 64 8040 203

Podaci za identifikaciju

PDF_file_icon.svg

Žana Šibul
Predsednica udruženja

+381 64 8040 203

Vladimir Šibul
Potpredsednik udruženja

Ivona Šibul
Osnivač udruženja

Sara Šibul
Osnivač udruženja

Vladimir Tomašević
Administrator udruženja